Image

Prawa poszkodowanych

Artykuł 444 kodeksu cywilnego mówi o tym, że poszkodowani, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, mają prawo domagać się zwrotu wszelkich kosztów, które w związku z tym ponieśli. Ponadto mogą ubiegać się o przyznanie specjalnej renty z uwagi na niezdolność do pracy lub zmniejszenie się widoków na przyszłość. Z pomocą poszkodowanym przychodzą kancelarie odszkodowawcze, które pomagają w uzyskaniu należnych świadczeń.

Image

Koszty opieki medycznej wg art. 444 kc

Zgodnie z artykułem 444 kc, poszkodowany powinien otrzymać zwrot kosztów za wydatki na leczenie oraz opiekę pielęgnacyjną. W pierwszym przypadku trzeba zaznaczyć, że osoba poszkodowana nie ma obowiązku leczyć się w placówkach państwowych. Ubezpieczyciel musi pokryć koszty opieki medycznej w placówkach prywatnych oraz — jeżeli pokrzywdzony o to wystąpi — wypłacić z góry określoną sumę pieniędzy na leczenie.

Zwrot kosztów dotyczy również opieki pielęgnacyjnej nad poszkodowanym. Bez znaczenia jest to, czy usługę wykonuje osoba z zewnątrz, czy też ktoś z rodziny. Niestety często zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty pieniędzy z uwagi na to, że osobą poszkodowaną zajmował się ktoś bliski. Orzecznictwo sądowe mówi jasno, że również za taką opiekę przysługuje stosowny zwrot kosztów, a więc prawo stoi po stronie poszkodowanych.

Image

Renta i zwrot kosztów przejazdów

Poszkodowani, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, mogą liczyć na przyznanie renty. Dotyczy to szczególnie osób, które na skutek doznanych obrażeń, utraciły zdolność do kontynuowania pracy zarobkowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo niechętnie przyznają ten rodzaj świadczeń. Jeżeli jednak zgodzą się z wnioskiem poszkodowanego, to kwota renty niemal w każdym przypadku jest zwyczajnie nieadekwatna do sytuacji. W praktyce uzyskanie renty po wypadku, wiąże się z wytoczeniem sprawy cywilnej, co bez pomocy profesjonalnego prawnika, z góry skazane jest na niepowodzenie.

Ponadto osoby pokrzywdzone mogą liczyć na zwrot kosztów za zakup leków, sprzętu ortopedycznego oraz dojazdy do placówek medycznych lub apteki. Aby jednak uzyskać taki zwrot kosztów, będą musieli przygotować odpowiednie dokumenty takie jak faktury lub rachunki. W przypadku wszelkich dojazdów, wystarczy zapisywać ich datę, przejechaną odległość oraz cel. Bez pisemnego uzasadnienia poniesionych kosztów, uzyskanie zwrotu pieniędzy jest praktycznie niemożliwe.

Image

Dochodzenie odszkodowania osobiście

Osoby pokrzywdzone mogą tak na prawdę prowadzić sprawę osobiście lub zlecić to wyspecjalizowanej firmie odszkodowawczej. W pierwszym przypadku, a więc działania na własną rękę, trzeba liczyć się z koniecznością sporego zaangażowania i zarezerowania niemałej ilości czasu. Samo zebranie dokumentów oraz sporządzenie wniosku o wypłatę odszkodowania, może zająć kilka godzin. Jeśli doliczyć do tego pisma odwołujące – jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania – to osoba pozkodowana musi uzbroić się w ogromną cierpliwość i trzymać nerwy na wodzy. Plusem tego rozwiązania jest fakt, że nie musimy z nikim dzielić się pieniędzmi, a więc ile uda się wywalczyć, tyle otrzymamy na konto.

Rozwiązanie to z pewnością sprawdzi się w prostych przypadkach, gdzie kwoty odszkodowań sięgają paru tysięcy złotych. Przy poważniejszych sprawach, lepiej zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej.

Image

Pomoc kancelarii odszkodowawczej

Dla sporej ilości osób poszkodowanych, jedynym wyjściem aby uzyskać dodatkowe odszkodowanie, będzie przekazanie sprawy kancelarii odszkodowawczej. W tym celu konieczne będzie wysłanie kompletnej dokumentacji ze sprawy na adres kancelarii, która w imieniu poszkodowanego będzie kontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest to najwygodniejsze, a zarazem najszybsze rozwiązanie dla osób pokrzywdzonych. Trzeba mieć również na uwadze, że w przypadku konieczności wytoczenia sprawy cywilnej, wszystkim zajmują się prawnicy kancelarii. Bardzo rzadko zdarza się, aby poszkodowany był osobiście wzywany na rozprawę.

Niestety pomoc kancelarii nie jest bezpłatna. Niemal każda z nich pobiera wcześniej ustalony procent prowizji od uzyskanej kwoty odszkodowania. Z jednej strony pokrzywdzeni w wypadkach nie muszą tracić czasu na przeprowadzanie rozmów z ubezpieczycielem, a z drugiej muszą liczyć się z tym, że kancelaria pobierze stosowne wynagrodzenie.